V portfóliu našej spoločnostu GlobalMed nájdete produkty od popredných výrobcov vo svojich oblastiach

OBLASTI V KTORÝCH PÔSOBÍME

Vo všetkých našich oblastiach, spinálna chirurgia, intervenčná kardiológia, intervenčná rádiológia, arytmológia a neuromodulácia, ponúkame najmodernejšie medicínske technológie od svetových výrobcov, pre skvslitnenie života a starostlivosti od pacientov. Určitý podiel našich aktivít smerujeme aj do oblasti prístrojovej techniky.

SPINÁLNA CHIRURGIA / NEUROCHIRURGIA
Medzistavcové náhrady krčnej chrbtice
Medzistavcové náhrady hrudno driekovej chrbtice
Implantáty na fúziu krčnej chrbtice
Náhrady tiel stavcov
Implantáty na fúziu hrudno driekovej chrbtice
www.spineart.com

INTERVENČNÁ KARDIOLÓGIA
Koronárne stenta s emboloprotekciou
www.inspiremd.com
Aspiračné katétre
Dilatačné katétre
Zavádzacie sety
Operačné sety
www.biometrixmedical.com

ARYTMOLÓGIA
Elektrofyziologické katétre diagnostické a ambulačné
www.accesspointtech.com

INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA
Intrakranálne steny
Mikrokatétre a oklúzne balónové katétre
Vodiace a spojovacie drôty
Extrakčné zariadenia
Endovaskulárne protézy – COIL
Embolizačné činidlo
www.microvention.com
Drenážne katétre
Zavádzacie sety
Operačné sety
Y – Konektory
www.biometrixmedical.com

NEUROMODULÁCIE
Neurostimulácia miechy
/SCS/Spine cord stimulation/
www.bostonscientific.com
Hĺbková mozgová stimulácia
/DBS/Deep brain stimulation/
www.bostonstientific.com

PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA
Stereotaxia
Navigačnýsystém na operácie chrbtíc a mozgu
Kranálna fixácia
www.micromar.com

PREDSTAVUJEME VÁM GlobalMed

GlobalMed a.s. je mladá a stále sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníckej techniky. Od jej založenia v roku 2012 sme rozšírili obchodné aktivity a postupne získali patričné postavenie na trhu zdravotníckej techniky a to v oblasti spinálna chirurgia, intervenčná kardiológia, intervenčná rádiológia, arytmológia, prístrojová technika neuromodulácia. Našim zdravotníckym partnerom, univerzitným, fakultným nemocniciam a kardioústavom, poskytujeme a prinášame prostredníctvom najmodernejších medicínskych technológií od svetových výrobcov, komplexné obchodné riešenia, poradenskú činnosť a technickú podporu.

MÁME DÔVERU NAŠICH PARTNEROV

Predaj zdravotníckej techniky

globalmed@globalmed.sk

Trnavská cesta 67 821 04 Bratislava

fax: +421 2 32 66 17 38