SPINÁLNA CHIRURGIA / NEUROCHIRURGIA
SPINÁLNA CHIRURGIA / NEUROCHIRURGIA

Medzistavcové náhrady krčnej chrbtice
Medzistavcové náhrady hrudno driekovej chrbtice
Implantáty na fúziu krčnej chrbtice
Náhrady tiel stavcov
Implantáty na fúziu hrudno driekovej chrbtice
www.spineart.com

INTERVENČNÁ KARDIOLÓGIA
INTERVENČNÁ KARDIOLÓGIA

Koronárne stenta s emboloprotekciou
www.inspiremd.com
Aspiračné katétre
Dilatačné katétre
Zavádzacie sety
Operačné sety
www.biometrixmedical.com

ARYTMOLÓGIA
ARYTMOLÓGIA

Elektrofyziologické katétre diagnostické a ambulačné
www.accesspointtech.com

INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA
INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA

Intrakranálne steny
Mikrokatétre a oklúzne balónové katétre
Vodiace a spojovacie drôty
Extrakčné zariadenia
Endovaskulárne protézy – COIL
Embolizačné činidlo
www.microvention.com
Drenážne katétre
Zavádzacie sety
Operačné sety
Y – Konektory
www.biometrixmedical.com

NEUROMODULÁCIE
NEUROMODULÁCIE

Neurostimulácia miechy
/SCS/Spine cord stimulation/
www.bostonscientific.com
Hĺbková mozgová stimulácia
/DBS/Deep brain stimulation/
www.bostonstientific.com

PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA
PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Stereotaxia
Navigačnýsystém na operácie chrbtíc a mozgu
Kranálna fixácia
www.micromar.com